Fotolovy

Celodenní fotokurz tak zvaný "Jednodenní fotolov " místo konání dle přání zákazníků (v rámci reálných možností).


Poradím s kompozicí - s expozicí - upravím nejkrásnější fota s vypálením na CD, s další možností zpracování tisku dle dohody.


Na závěr vystavím zákazníkům certifikát o absolvování tohoto fotolovu.